ชัยณรงค์เสาเข็มเจาะ

113 ม.11 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โทร 084-8165175
JACK-6577@hotmail.com